Вітаємо

ЮФ ГРАНІТ -
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Наша фірма надає широкий спектр юридичних послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам.

У своїй роботі ми завжди прагнемо знайти оптимальне рішення, враховуючи його юридичну складову та цілі, які переслідує замовник. Ми уважно вивчаємо питання з яким звернувся до нас клієнт та прислухаємося до його побажань.

Незалежно від того хто виступає замовником, ми намагаємося будувати стабільні довірчі стосунки та уважно і своєчасно реагувати на запити клієнтів.

Наші юристи гарантують індивідуальний підхід до роботи з кожним клієнтом, кваліфіковану юридичну допомогу та конфіденційність договірних відносин.

Приходьте до нас за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 55, офіс 18

Телефонуйте: +38 (050) 522 99 89, +38 (063) 744 07 17

Пишіть на e-mail: 22791976@jurgranit.com

Ми вдячні Вам за довіру!

З повагою, юридична фірма «Граніт»

0 Років досвіду

Для чого потрібна юридична консультація?

Юридична консультація – це можливість поглянути на ситуацію з юридичної точки зору, зрозуміти та оцінити наслідки тих чи інших дій, що може позбавити Вас у майбутньому багатьох проблем та допоможе зробити перший крок до вирішення проблем вже існуючих.

Юридична фірма «Граніт» надає усні та письмові консультації з питань юридичного характеру фізичним особам, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.

Усна юридична консультація передбачає собою бесіду адвоката (юриста) з клієнтом, під час якої, клієнт вводить в курс справи фахівця, надає для вивчення наявні у нього документи та матеріали, а адвокат (юрист) задає уточнюючі запитання та аналізує ситуацію, що сталася, пропонує варіанти вирішення проблеми.

Під час усної юридичної консультації клієнт отримує відповіді та інформацію з юридичних питань, які його цікавлять, з посиланнями на відповідні норми чинного законодавства України.

Для надання письмової юридичної консультації клієнт дає письмовий запит і прикладає до нього необхідні, на його думку, документи, наприклад: договір, претензія, запит органу державної влади та ін. У разі недостатності наданих документів наш юрист запросить їх.

За результатами письмової юридичної консультації клієнт отримує відповідь у формі письмової інформаційної довідки з посиланнями на норми чинного законодавства України та судової практики, за підписом юриста, який її підготував та керівника юридичної фірми.

Згідно Конституції України, кожен має право на правову допомогу, а підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. Для забезпечення права на захист під час обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших правоохоронних органах в Україні до справи залучається адвокат.

Юридична фірма «Граніт» надає консультації по кримінальним справам з питань:

 • участі захисника в ході порушення кримінальної справи;
 • захисту під час дізнання та досудового слідства;
 • захисту в судах всіх інстанцій (перша інстанція, апеляційна, касаційна);
 • представництва інтересів потерпілого/цивільного позивача та відшкодування шкоди завданої злочинними діями; участі адвоката на стадії виконання вироку.

Людина, яка не знає тонкощів кримінального процесу, до того ж, якщо зустрічається вона з цим вперше, є беззахисною перед свавіллям правоохоронців.

Якщо так трапилося, що Ви чи Ваші близькі стали об’єктом кримінального переслідування, не намагайтеся вирішувати свої проблеми самостійно. Така самонадійність, як правило, закінчується необ’єктивним та неповним досудовим слідством, що в свою чергу може призвести до несправедливого вироку суду.

Пам'ятайте, що коли Вас викликають до правоохоронних органів то краще прийти з адвокатом.

Не нехтуйте своїм правом на захист…

Як свідчить практика, утримання штатного юрисконсульта чи юридичного відділу досить дороге задоволення для суб’єкта господарювання, до того ж, навіть за наявності останніх, часто виникають завдання, виконання яких можливо лише за умови залучення зовнішньої юридичної фірми.

Юридична фірма «Граніт» надає послуги з абонентського обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 • в рамках абонентського юридичного обслуговування на Вас працює команда кваліфікованих юристів;
 • Ви не переймаєтесь процесом, а отримуєте результат;
 • Ви не несете витрати на створення додаткового робочого місця та оплату праці штатного юриста (з відповідними відрахуваннями до бюджету);
 • Ви отримуєте комплексний юридичний супровід Вашої господарської діяльності або окремих проектів та знижку на інші юридичні послуги нашої фірми.

Абонентське юридичне обслуговування здійснюється на підставі договору про надання юридичних послуг, вартість юридичного супроводу визначається індивідуально і залежить від переліку послуг, який формується виходячи з потреб та побажань Замовника.

Абонентське юридичне обслуговування може включати наступні послуги:

 • надання усних та письмових консультацій з правових питань, що стосуються господарської діяльності Замовника;
 • ведення договірної роботи (підготовка та складання договорів, а також аналіз діючих договорів); допомога в розробці внутрішніх документів (статут, положення, інструкції, накази, розпорядження, протоколи і т. д.) та внесенні змін до них;
 • консультації з питань організації кадрового діловодства;
 • претензійно-позовна робота;
 • представництво в процесі виконавчого провадження; відстоювання інтересів Замовника в органах державної влади, податкових та правоохоронних органах;
 • представництво в господарських, адміністративних судах та судах загальної юрисдикції.

Форми взаємодії, залежно від питання, Ви обираєте самостійно: виїзд спеціаліста, електронна пошта, телефон, факс.

Згідно Принципів корпоративного управління, затверджених ДКЦПФР, метою запровадження посади корпоративного секретаря є ефективне організаційно-інформаційне забезпечення діяльності органів товариства та належне інформування акціонерів та заінтересованих осіб.

Корпоративний секретар виконує в товаристві функції щодо забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, надання своєчасної та достовірної інформації про товариство; розглядає звернення акціонерів щодо порушення їх прав; розробляє пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до чинного законодавства України та ряд інших функцій.

Юридична фірма «Граніт» надає послугу «Корпоративний секретар», що передбачає делегування функцій корпоративного секретаря Товариства нашим юристам.

Функції, які можуть бути делеговані в рамках послуги «Корпоративний секретар»:

 • надання консультацій з питань корпоративного управління;
 • представництво інтересів в органах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), в судах з корпоративних спорів;
 • забезпечення організації скликання та проведення загальних зборів акціонерів;
 • забезпечення підготовки та розкриття інформації на фондовому ринку та подання її до НКЦПФР; проведення аналізу та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України;
 • робота зі зверненнями акціонерів та запитами НКЦПФР;
 • упровід проведення корпоративних процедур, пов’язаних з такими процесами як збільшення/зменшення статутного капіталу, виплата дивідендів, дематеріалізація випуску акцій та ін.

Державна реєстрація суб'єктів підприємництва проводиться з метою їх легалізації. Саме з державної реєстрації суб'єкт підприємницької діяльності, починає приймати участь у господарсько-правовому обігу як юридична особа чи фізична особа-підприємець.

Державна реєстрація суб'єктів підприємництва полягає у засвідченні факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу фізичної особи-підприємця, а також вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Юридична фірма «Граніт» надає послуги з реєстрації юридичних осіб в місті Черкаси, куди входить:

 • підбір унікальної назви підприємства згідно з Єдиним державним реєстром України;
 • підготовка статуту, проекту рішення засновників, актів приймання-передачі майна;
 • підготовка документів для відкриття тимчасового рахункув банку (при формуванні статутного фонду (капіталу) грішми);
 • супровід державної реєстрація підприємства у державного реєстратора;
 • одержання довідки з управління статистики;
 • постановка на облік у податковій інспекції та одержання довідки 4ОПП;
 • подача заяви на отримання свідоцтва відповідної системи оподаткування (ПДВ/Єдиний) (свідоцтво отримує керівник);
 • постановка на облік у пенсійному фонді, фонді зайнятості населення, фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;
 • виготовлення печатки.

Для того щоб зареєструвати юридичну особу в м. Черкаси Вам необхідно всього лише затвердити найменування підприємства, надати пакет необхідних документів і оформити доручення на нашого фахівця.

Стягнення заборгованості – це трудомістка процедура, яка включає в себе комплекс дій, спрямованих на повернення боргу. Дана процедура складається з декількох етапів: досудовий, судовий та виконавче провадження, кожний з яких вимагає присутності кваліфікованого юриста (адвоката).

Юридична фірма «Граніт» надає юридичну допомогу по стягненню заборгованості з фізичних та юридичних осіб в порядку встановленому законами України.

ЮФ «Граніт» надає юридичну допомогу з повернення заборгованості на всіх етапах стягнення, що включає:

 • дослідження наявної доказової бази (аналіз договорів, розписок і т.д.);
 • досудове врегулювання (переговори з боржником, направлення претензій);
 • підготовка всіх необхідних процесуальних документів для судового процесу;
 • подача позову до суду, представництво інтересів клієнта в суді;
 • у разі необхідності оскарження рішення суду в апеляційній та касаційній інстанціях;
 • контроль за виконанням судових рішень органами виконавчої служби.

Вартість послуг по стягненню заборгованості розраховується індивідуально і залежить від суми та періоду існування заборгованості, від комплексу дії, які необхідно буде виконати ( підготувати документи до суду, або супроводжувати виконавче провадження і т.п.).

Звертаємо Вашу увагу, що при наданні послуг зі стягнення заборгованості, ми не використовуємо методи колекторів.

Кожний громадянин щодня сам того не підозрюючи стикається з різними видами правовідносин: сімейними, трудовими, житловими. Проте, до поки не виникає конфлікт або той чи інший спір, мало хто замислюється над тим, що майже усі ці правовідносини регулюються нормами чинного законодавства і будь-яке порушення прав, законних інтересів може бути оскаржене. Ефективність оскарження багато в чому залежить від обґрунтованості та законності заявлених вимог. Тому, в разі виникнення необхідності оскаржити порушене право краще всього звернутися до кваліфікованих фахівців. Юрист не тільки допоможе визначитися з органом, в який необхідно подати скаргу, але і допоможе правильно скласти документ. Юристи ЮФ «Граніт» допоможуть Вам скласти:

 • претензію, відповідь на претензію;
 • позовну заяву, заперечення проти позову, відзив на позовну заяву;
 • апеляційну скаргу на рішення суду;
 • касаційну скаргу на рішення суду;
 • заяву про перегляд справи за нововиявленими обставинами;
 • скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення;
 • клопотання, заяву та інші процесуальні документи.

Згідно чинного законодавства України: підприємства, установи, організації, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також фізичні особи мають право звертатися до суду за захистом своїх порушених прав і інтересів, а також для застосування заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Юридична фірма «Граніт» надає послуги по представництву інтересів в судах загальної юрисдикції (цивільні, трудові, сімейні, спадкові та житлові спори) господарських та адміністративних судах. А також представництво інтересів у виконавчому провадженні – відкриття та супровід виконавчого провадження.

Представництво інтересів в суді включає:

 • юридичну консультація;
 • аналіз та вивчення обставин справи;
 • оцінку процесуальних перспектив;
 • складання позову та інших необхідних документів (заяви, клопотання та ін.);
 • представництво інтересів у судових засіданнях;
 • захист інтересів при оскарженні рішення суду (при необхідності);
 • виконавче провадження.

Ми готові вступити в справу на будь-якій стадії процесу та представляти Ваші інтереси у судах першої інстанції, апеляційної та касаційної інстанцій.

контакти

Ми на зв'язку

Адреса

Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Кірова, 55, оф. 18

Телефони:

(+38050) 522-99-89
(+38063) 744-07-17

e-mail: 22791976@jurgranit.com